• Pic Mgmt
  • Pic Lcd
  • Pic Montreal

سامانه پیامک دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پر برکت است خداوندی که همت های بلند قادر به درک او نیستند و گمان های زیرک به مقامش نرسند. متدهای جدید و اطلاع رسانی صحیح رمز ماندگاری و تاثیر هرچه بیشتر بوده و عامل پیشرفت و موفقیت می باشد.
در این راستا جهت اجرای پروژه جدید با اصول برنامه ریزی و اهدافی نو اقدام به راه اندازی سامانه پیامک نسخه جدید نمودیم؛ تا بتواند در عرصه تولید و خدمات کشوری سهمی داشته باشد و در حد توان در این حرفه که بسیار جای کار دارد اثر بخش باشد .

شماره های پشتیبانی : 09135057758 - 03432524860